מטרות עמותת ת.ל.מ. – תקווה לילד המוגבל

מטרות עמותת ת.ל.מ. – תקווה לילד המוגבל


אגודת "תלמ" היא אגודה שלא למטרות רווח האגודה נוסדה על מנת לתת תקווה לילדים עם בעיות תקשורת קשות כאוטיזם ו- PDD האגודה פועלת בארבעה מישורים.

יעוץ והכוונה להורים

אגודת "תלמ" פועלת להגביר את הידע של ההורים, ומציעה להם סיוע מקצועי תומך ומקשרת אותם עם משאבים קהילתיים מתאימים.
אגודת "תלמ" מפניה את ההורים למומחים בתחומם על מנת לקצר את משך האבחון והטיפול.
אגודת "תלמ" פועלת עם אנשי מקצוע לצורך טיפול בזכויות ההורים במשרדי הממשלה והרשויות, לקבלת מלא הזכויות המגיעות להם לטיפול בילד.

נופשונים

העמותה מפעילה נופשונים לילדים אוטיסטים ומוגבלים, אנו יוצאים לבתי הארחה בארץ מספר פעמים בשנה.
בכל קבוצה משתתפים כחמישים ילדים מוגבלים ומלוות אותם כחמישים מתנדבות.


מהן הפרעות אוטיסטיות PDD

PERVASIVE DEVELOPENTAL DISORDERS


משפחת ההפרעות האוטיסטיות היא משפחה של הפרעות התפתחותיות קשות מקיפות המופיעות מוקדם בחיי הילד ומשפיעות על תחומי התפתחות רבים. האגודה האמריקנית הפסיכולוגית קבעה כי משפחת ה- PDD כוללת מס' תת הפרעות

1. ההפרעה האוטיסטית: היא הידועה מבין הליקויים התפתחותיים נרחבים (P.D.D) ) תסמונת זו מאופיינת ע"י המדריך האבחוני והסטטיסטי של אגודת הפסיכאטרים האמריקנית המוגבלות באה לידי ביטוי במשחק החברתי , ביחסים חברתיים ובחיקוי פגומים.
החוקרים טוענים כי חינוך אינטנסיבי הוא הדרך היעילה ביותר להקנות יכולת חברתית לאוטיסטים.

2. הפרעה מסוג אספרגר: מזכירה את התסמונת האוטיסטית, אלא שהלוקים בה מאופיינים במנת משכל תקינה או אף גבוהה, בהתפתחות תקינה של השפה ופגיעה קלה יותר ביחסי חברה, המתבטאת בעיקר בפגיעה ביחסים עם ילדים אחרים ובהתנהגות צרה תסמונת זו נקראת לעיתים גם אוטיזם גבוהה רבים מבעלי תסמונת זו מגיעים להישגים אקדמיים גבוהים למדי.

3. PDD –NOS מכונה לעיתים קווים אוטיסטיים: דומה לתסמונת האוטיסטית, אלא שהנפגעים בתסמונת זו הם בעלי סימפטומים קלים או חלקיים של האוטיזם הפרעת PDD –NOS מקיפה ילדים שונים ,בעלי אפיונים שונים, ויש חשד כי היא כוללת מספר תופעות נפרדות בעלות פרוגנוזה שונה ילדים רבים בישראל מקבלים בחנה זו. למרות שאבחנה זו קלה מאוטיזם היא אבחנה קשה ודורשת התערבות אינטנסיבית בדומה לאוטיזם.

אבחון ילדים אוטיסטיים או PDD :

דרושים 6 או יותר מאפיינים מהסעיפים 1,2,3, לפחות שניים חייבים להיות מסעיף 1 ואחד מסעיף2 ואחד מסעיף 3

1. חוסר איכותי באינטראקציה חברתית הבא לידי ביטוי בלפחות שניים מהסעיפים הבאים:
• חוסר משמעותי בשימוש בהתנהגויות לא מילוליות כמו קשר עין, הבעות פנים, יציבה וג'סטות המשמשות לאינטרקציה חברתית.
• חוסר יכולת לפתח יחסים עם זרים המתאימים לרמת ההתפתחות המצופה לפי הגיל.
• חוסר רצון ספונטני לחלוק שמחה, עניין או הישג עם אחרים (לא מצביעים על חפצים)
• חוסר יכולת לקלוט מצבים חברתיים או רגשיים (כגון: חוסר השתתפות אקטיבי במשחק פשוט, מעדיפים לשחק לבד או מערבים אחרים באופן כללי בלבד)

2. חוסר איכותי הבא בלפחות באחד מהסעיפים הבאים:
• איחור או חוסר מוחלט התפתחות שפה (שאינו מלווה בניסיונות לפצות ע"י פיתוח צורות תקשורת אלטרנטיביות כגון ג'סטות או פנטומימה)
• ביחידים עם דיבור נאות, חוסר ביכולת ליזום או לקיים שיחה
• שימוש חוזר על עצמו בשפה או בהברות.
• חוסר במשחק מגוון, ספונטני ומשחק תפקידים או משחקי חיקוי המתאימים לרמת התפתחות המצופה לפי הגיל.

3 דפוסי התנהגות, עניין ופעילות מוגבלים, רפטיביים, וסטריאוטיפים הבאים לידי ביטוי בלפחות בשתיים מהצורות המתוארות:
• התעסקות מקיפה בדפוסי עניין מוגבלים וסטריאוטיפים ושאינם נורמליים במובן של אינטנסיביות ופוקוס.
• היצמדות לטקסים או רוטינות לא פונקציונלים.
• תנועות סטריאוטיפיות ורפטטיביות (נפנוף ידיים סיבובי ידיים או תנועות של כל הגוף)
• התעסקות בחלקים של אובייקט (גלגלים של מכוניות)

איחור או תפקוד א- נורמלי בלפחות אחד מהתחומים הבאים לפני גיל 3:
• אינטראקציה חברתית
• שפה המשמשת לתקשורת חברתית
• משחק סימבולי או משחק תפקידים

מחקרים מראים כי טיפולים אינטנסיביים בילד האוטיסט ישפרו במידה ניכרת את התנהגותו ושיפור ניכר ביכולות ההתנהגותיות, התקשורתיות וביכולת הקונגטיבית ובירידה במידה ניכרת במאפיינים האוטיסטיים.

אך כל התערבות מחייבת התחלת הטיפול בגיל צעיר, טיפול אינטנסיבי המשלב יחסים הדדיים בין המטפל והמטופל ושיתוף פעולה של משפחת הילד.


מהאמור ליעל יוצא כי שיתוף פעולה של ההורים עם ארגונים ואגודות התומכים ומסייעים להורים ולילדים המוגבלים תורמת במידה רבה לשיקום הילד ושילובו במערכת החינוך הרגילה והכנתו לחיים נורמליים ולעתיד מבטיח.


טיוטות 00:40:00 מאת ת.ל.מ - תקווה לילד המוגבל מחק

1 – 1 מתוך 1